WE MAKE RETAIL COOL
Produkty
TOKINOMO

S cieľom zvýšiť predaj v maloobchode sa vyvíjajú rôzne reklamné kampane, propagácie tovaru a značky. A povieme vám o revolučnom zariadení,ktoré nielen zvyšuje predaj, a doslova neumožňuje prejsť okolo vašho tovaru.

TOKINOMO – je to jedinečné zariadenie, ku ktorému je pripevnený takmer akýkoľvek produkt a keď okolo neho prechádza osoba – zariadenie začne hybať produktom, osvetľuje ho a prehráva zvukovú reklamu. TOKINOMO kombinuje 3 hlavné spôsoby, ako upútať pozornosť a efektívne priťahuje kupujúcich, aby si kúpili produkt.

Kampane vedené s digitálnym zariadením TOKINOMO zaznamenali nárast predaja z 50 – 550% bez zníženia cien produktov, takže relevantnosť tohto zariadenia je nepopierateľná.